Basnetg.com - Premium WordPress Themes

sidebarads

BABAD SUMEDANG

BABAD SUMEDANG
1.1. Asal Mimiti Ngaran
Karajaan Sumedang Larang asalna ti pecahan karajaan Sunda-galuh anu ngagem agama Hindu, anu di adegkeun ku Prabu Aji Bodas luhur paréntah Prabu Suryadewata saméméh Keraton Galuh dipindahkan ka Pajajaran, Bogor. Kalayan nurutkeun parobahan jaman sarta kapamingpinan, ngaran Sumedang ngalaman sawatara parobahan. Anu kahiji nyaéta Karajaan Tembong Agung (Tembong hartina nampak sarta Agung hartina luhur) dipingpin ku Prabu Guru Aji Bodas dina abad ka XII. Saterusna dina mangsa jaman Prabu Tadjimalela, digantian jadi Himbar Buana, anu hartosna nyaangan alam, Prabu Tadjimalela kungsi ngomong “Insun medal; Insun madangan”. Hartina Kuring dilahirkan; Kuring nyaangan. Kecap Sumedang dicokot ti kecap Insun Madangan anu robah pengucapanna jadi Sun Madang anu saterusna jadi Sumedang. Aya ogé anu boga pamadegan asalna ti kecap Insun Medal anu robah pengucapana jadi Sumedang sarta Larang hartosna hiji hal anu euweuh tandingna.

1.2. Mangsa Karajaan Sumedang Larang
Dina Carita Parahiyangan sarta catetan Bujangga Manik yén kira-kira suku Gunung Tompo Omas (Tampomas) aya hiji Karajaan Medang Kahiyangan (252 – 290 M), sarta nurutkeun catetan Bujangga Manik ogé yén posisi Sumedang Larang aya di Cipameungpeuk, ditempo ti posisi Sumedang Larang (998 – 1114 M) yén anu nyekel kakawasaan wayah éta téh Prabu Pagulingan. Ditempo ti mangsa kadua karajaan kasebut pohara jauh sarta euweuh hubungan sarua pisan. Turunan ti Medang Kahiyangan mangrupa turunan Raja Salakanagara ka 5 ti Prabu Dharma Satya Jaya Waruna Dewawarman minantu Dewawarman IV, sedengkeun nurunkeun turunan Sumedang Larang asalna Manikmaya Karajaan Kendan minantu Suryawarman raja Tarumanagara ka 7 anu saterusna ogé nurunkeun raja-raja Galuh sarta Sunda
Cikal bakal nangtungna karajaan Sumedang Larang mimitina ti karajaan Tembong Agung. Nangtungna karajaan Tembong Agung pohara pageuh pakait jeung karajaan Galuh Pakuan anu didirikan ku Wretikandayun 612 M, sedengkeun karajaan Tembong Agung didirikan ku Prabu Guru Aji Bodas 678 M di Citembong Girang Kacamatan Ganeas Sumedang saterusna pindah ka kampung Muhara Désa Leuwi Hideung Kacamatan Darmaraja. Prabu Guru Aji Bodas mangrupa putra Ratu Komara turunan ti Wretikandayun. Prabu Guru Aji Bodas hasil pernikahan jeung Dewi Nawang Wulan (Ratna Inten) ngabogaan opat urang putra; anu cikal ngaranna Batara Kusuma atawa Batara Tuntang Buana anu dipikawanoh ogé minangka Prabu Tadjimalela, anu kadua Sakawayana landian Aji Saka, anu katilu Haris Darma sarta anu pamungkas Jagat Buana anu dipikawanoh Langlang Buana. Dina kropak 410 disebutkeun ogé yén Tadjimalela éta téh Panji Romahyang putera Demung Tabela Panji Ronajaya ti Dayeuh Singapura. Tadjimalela sajajar jeung inohong Ragamulya (1340 - 1350) pangawasa di Kawali sarta Suryadewata ayah Batara Gunung Bitung di Majalengka. Dina mangsa pamaréntahan Niskala Wastu Kancana (1371 – 1475), Singapura diparéntah ku putrana anu kadua Surawijaya Sakti anu saterusna digantikeun ku adina Ki Gedeng Sindangkasih, putra Wastu Kancana anu katilu anu disebut Mangkubumi Sumedang Larang alatan wayah éta Sumedang Larang jadi karajaan bawahan Galuh. Sumedang Larang tangtu saluyu jeung perkara medalna karajaan Talaga anu dirintis ku inohong Praburesi anu tetep aya di handapeun Galuh.
Sabot Batara Kusuma keur bertapa , lumangsung hiji keajaiban alam di suku Gunung Cakrabuana, sabot wiati jadi terang-benderang ku cahya anu bingkeng jiga karémbong (malela) salila tilu poé tilu peuting ku kituna Batara Kusuma berucap “ In(g)sun Medal In(g)sun Madangan” (In(g)sun hartina “kuring”, Medal hartina lahir sarta Madangan hartina méré penerangan) maksudna “Kuring lahir pikeun méré penerangan” ti kecap-kecap kasebut terangkailah kecap Sumedang, kecap Sumedang Larang bisa ogé diartikeun minangka “taneuh lega anu arang bandingna” (Su= alus, Medang = lega sarta Larang = arang bandingannya), ku kituna Batara Kusuma dipikawanoh ogé minangka Tadjimalela sarta kecap Sumedang bisa dicokot ogé ti kecap Su anu hartosna boh boh éndah sarta Medang nyaéta ngaran sajenis tangkal, Litsia Chinensis ayeuna dipikawanoh minangka tangkal Huru, tiheula tangkal medang loba tumuwuh subur di dataran luhur nepi ka kaluhur 700 m ti permukaan sagara kawas halna Sumedang mangrupa dataran luhur. Sajaba ti éta Tadjimalela nyiptakeun élmu Kasumedangan diwangun ti 33 pasal “Sideku Sinuku Tunggal Mapat Pancadria” élmu anu berisikan hubungan manusa jeung Sang Pecipta sarta Antara manusa kalayan manusa.

1.3. Prabu Tadjimalela
Prabu Tadjimalela mangrupa raja kahiji Karajaan Sumedang Larang (721 – 778 M) anu ngawasaan Tembong Agung Darmaraja diurut karajaan Prabu Guru Aji Bodas. Prabu Tadjimalela miboga tilu urang putra nyaéta ; anu kahiji Jayabrata atawa Batara Sakti landian Prabu Lembu Agung, anu kadua Atmabrata atawa Bagawan Batara Wirayuda anu dipikawanoh minangka Prabu Gajah Agung, sarta anu pamungkas Mariana Jaya atawa Batara Dikusuma dipikawanoh minangka Sunan Ulun, anu kahiji jadi raja kadua Sumedang Larang nyaéta Lembu Agung (778 – 893 M) saterusna digantikeun ku Gajah Agung. Prabu Tadjimalela nunjuk Lembu Agung pikeun jadi raja Sumedang Larang anu kadua, Lembu Agung nampikna, Lembu Agung milih pikeun jadi resi batan jadi saurang raja jigana adina Sunan Ulun jadi resi kitu ogé jeung Gajah Agung nampik, pamustunganana Tadjimalela ngagero kadua putera kembarnya nyaéta Lembu Agung sarta Gajah Agung, sabot kadua puterana datang Prabu Tadjimalela ngajurung kadua puterana pikeun nungguan hiji kalapa ngora sarta hiji pedang di tengah lapang sabaraha waktu saterusna Prabu Tadjimalela indit ninggalkeun maranéhanana duaan, sanggeus nungguan sabaraha lila saterusna Prabu Lembu Agung indit samentara tinggallah Prabu Gajah Agung saurang diri pamustunganana Prabu Gajah Agung teu kuat nahan haus saterusna nginumna buah kalapa kasebut, pamustunganana Prabu Tadjimalela nunjuk Atmabrata anu dipikawanoh minangka Prabu Gajah Agung (893 – 998 M) minangka raja Sumedang Larang kadua, période pamaréntahan kadua turunan Prabu Tadjimalela leuwih ka karesian tinimbang keprabuan sarta mimitian ti dieu puseur pamaréntahan dipindah ti Darmaraja ka Ciguling Pasanggrahan Sumedang Kidul. Prabu Gajah Agung miboga putra ngaranna Wirajaya atawa Jagabaya atawa dipikawanoh minangka Prabu Pagulingan (998 – 1114 M) saterusna jadi raja Sumedang Larang kaopat. Sanggeus maotna Prabu Pagulingan digantikeun ku Mertalaya anu dipikawanoh minangka Sunan Guling (1114 – 1237 M)miboga tilu putra; Tirta Kusuma dipikawanoh minangka Sunan Tuakan, Jayadinata sarta Kusuma Jayadiningrat. Sanggeus Sunan Guling wafat digantikeun ku puterana anu miboga ngaranTirtakusuma atawa Sunan Tuakan (1237 – 1462 M) minangka raja Sumedang Larang anu kagenep. Sunan Tuakan ngabogaan tilu putri; anu cikal Ratu Ratnasih landian Nyi Rajamatri diperistri ku Sri Baduga Maharaja Jaya Dewata Pakuan Pajajaran, anu kadua Ratu Sintawati landian Nyi Mas Ratu Patuakan sarta anu katilu Sari Kencana diperisteri ku Prabu Liman Sanjaya turunan Prabu Jaya Dewata. Loka urut Benteng Keraton Sumedang Larang di Ciguling – Ds. Pasanggrahan
Saterusna Sunan Tuakan digantikeun ku puterina anu kadua anu ngaranna Ratu Sintawati landian Nyai Mas Patuakan (1462 – 1530 M) minangka raja Sumedang Larang katujuh, Ratu Sintawati nikah jeung Sunan Corenda raja Talaga putera Ratu Simbar Kancana ti Kusumalaya putra Déwa Niskala pangawasa Galuh. Ti Ratu Sintawati sarta Sunan Corenda miboga putri ngaranna Satyasih atawa dipikawanoh minangka Ratu Inten Dewata sanggeus jadi pangawasa Sumedang anu kadalapan boga gelar Ratu Pucuk Umum (1530 – 1578 M).
Dina mangsa Ratu Sintawati ageman Islam mimitian menyebar di Sumedang dina warsih 1529 M. Ageman Islam disebarkeun ku Maulana Muhammad landian Pangeran Palakaran putera Maulana Abdurahman landian Pangeran Panjunan. Pangeran Palakaran nikah jeung Nyi Armilah saurang puteri Sindangkasih Majalengka ngalahirkeun saurang putra ngaranna Rd. Solih atawa Ki Gedeng Sumedang landian Pangeran Santri. Saterusna Pangeran Santri nikah jeung Ratu Pucuk Umum, anu pamustunganana Pangeran Santri ngagantikeun Ratu Pucuk Umum minangka pangawasa Sumedang, Pangeran Santri dinobatkan minangka raja Sumedang Larang jeung gelar Pangeran Kusumadinata I dina tanggal 13 bagian gelap bulan Asuji warsih 1452 saka (+ 21 Oktober 1530 M), Pangeran Santri mangrupa murid Sunan Gunung Jati.
Pangeran Santri mangrupa pangawasa Sumedang kahiji anu ngagem agama Islam sarta ngawasa di Kutamaya Padasuka minangka Ibukota Sumedang Larang anu anyar, nepi ka ayeuna di kira-kira loka Kutamaya bisa ditempo batu urut fondasi tajug keraton Kutamaya. Dina tanggal 3 bagian caang bulan srawana warsih 1480 saka (+ 19 Juli 1558 M) lahirlah Pangeran Angkawijaya anu jaga boga gelar Prabu Geusan Ulun putera ti Pangeran Santri sarta Ratu Pucuk Umum. Dina mangsa pamaréntahan Pangeran Santri kakawasaan Pajajaran geus mudun di sawatara wewengkon kaasup Sumedang sarta dina tanggal 11 Suklapaksa bulan Wesaka 1501 Sakakala atawa tanggal 8 Méi 1579 M Pajajaran “Sirna ing bumi” Ibukota Padjajaran murag ka leungeun pasukan Kesultanan Surasowan Banten. Dina warsih 1578 benerna dina poé Jum’at legi tanggal 22 April 1578 atawa bulan syawal pas pisan jeung Idul Fitri di Keraton Kutamaya Sumedang Larang Pangeran Santri narima opat Kandaga Lante anu dipingpin ku Sanghiang Hawu atawa Jaya Perkosa, Batara Dipati Wiradidjaya (Nganganan), Sangiang Kondanghapa, sarta Batara Pancar Buana Terong Peot mawa pusaka Pajajaran sarta alas parabon pikeun di serahkeun ka pangawasa Sumedang Larang sarta dina mangsa éta ogé Pangeran Angkawijaya / Pangeran Kusumadinata lII dinobatkan minangka raja Sumedang Larang jeung gelar Prabu Geusan Ulun (1578 – 1610) minangka nalendra penerus karajaan Sunda sarta ngawarisan wewengkon urut wewengkon Pajajaran, sakumaha diungkabkeun dina Pustaka Kertabhumi I/2 (h. 69) anu unina ; “Ghesan Ulun nyakrawartti mandala ning Pajajaran kangwus pralaya, enya ta sirnz, ing bhumi Parahyangan. Ikang kedatwan ratu Sumedang haneng Kutamaya ri Sumedangmandala” (Geusan Ulun maréntah wewengkon Pajajaran anu geus runtuh, nyaéta sirna, di bumi Parahiyangan. Keraton raja Sumedang ieu perenahna di Kutamaya dina wewengkon Sumedang) saterusna diwartakeun “Rakyan Samanteng Parahyangan mangastungkara ring sira Pangeran Ghesan Ulun” (Para pangawasa séjén di Parahiyangan ngarestuan Pangeran Geusan Ulun). “Anyakrawartti” biasana dipaké ka pamaréntahan saurang raja anu merdika sarta cukup lega kakawasaanana. Dina hal ieu istilah “nyakrawartti” atawa “samanta” minangka anak buah, cukup meujeuhna dikeunakeunn ka Prabu Geusan Ulun, hal ieu kasampak ti lega wewengkon anu dikawasana, kalayan wewengkonna ngawengku sakumna Padjajaran sageus 1527 mangsa Prabu Prabu Surawisesa jeung wates ngawengku; Walungan Cipamali (wewengkon Brebes ayeuna) di palebah wétan, Walungan Cisadane di palebah kulon, Samudra Hindia palebah Kidul sarta Sagara Jawa palebah kalér. Wewengkon anu henteu kaasup wewengkon Sumedang Larang nyaéta Kesultanan Banten, Jayakarta sarta Kesultanan Cirebon. Ditempo ti lega wewengkon kakawasaanana, wewengkon Sumedang Larang tiheula ampir sarua jeung wewengkon Jawa Kulon ayeuna henteu kaasup wewengkon Banten sarta Jakarta kajaba wewengkon Cirebon ayeuna jadi bagian Jawa Kulon.
Dina waktu dinobatkeun Pangeran Angkawijaya umurna 22 warsih leuwih 4 bulan., sabenerna Pangeran Angkawijaya ngora teuing pikeun jadi raja sedengkeun talari anu lumaku yén pikeun jadi raja nyaéta 23 warsih tapi Pangeran Angkawijaya meunang pangrojong ti opat urang duduluran urut Senapati sarta pembesar Pajajaran, kaopat duduluran kasebut mangrupa turunan ti Prabu Bunisora Suradipati. Dina Pustaka Kertabhumi I/2 nyaritakeun kaopat duduluran éta “Sira paniwi dening Prabu Ghesan Ulun. Rikung sira rumaksa wadyabala, sinangguhan niti kaprabhun mwang salwirnya” (Maranéhanana ngabdikeun diri ka Prabu Geusan Ulun. Di ditu maranéhanana ngabina bala soldadu, ditugaskeun ngatur pamaréntahan sarta lain-lain), ku kituna meunang restu ti 44 panguasa wewengkon Parahiyangan anu diwangun ti 26 Kandaga Lante, Kandaga Lante nyaéta hiji tingkat leuwih luhur tinimbang Cutak (Camat) sarta 18 Umbul kalayan cacah saloba + 9000 umpi, pikeun jadi nalendra anyar gaganti pangawasa Pajajaran anu geus sirna. Henteu kabéhanana urut karajaan bawahan Pajajaran ngaku Prabu Geusan Ulun minangka nalendra , ku kituna kapaksa Prabu Geusan Ulun menaklukan balik karajaan-karajaan kasebut kawas Karawang, Ciasem, sarta Pamanukan.
1.4. Hanjuang Di Kutamaya
Dina mangsa pamaréntahan Prabu Geusan Ulun aya hiji kajadian penting, nurutkeun Pustaka Kertabhumi I/2 (h.70) kajadian Harisbaya lumangsung warsih 1507 saka atawa 1585 M. Kajadian ieu dimimitian sabot Prabu Geusan Ulun balik guguru Demak sarta Pajang, singgah di Keraton Panembahan Ratu pangawasa Cirebon sabot Prabu Geusan Ulun keur natamu di Cirebon, sang Prabu papanggih jeung Ratu Harisbaya pamajikan kadua Panembahan Ratu anu masih ngora sarta geulis. Harisbaya mangrupa puteri Pajang getihan Madura anu di “bikeun” ku Arya Pangiri pangawasa Mataram ka Panembahan Ratu. Pamere Harisbaya ka Panembahan Ratu ku Arya Pangiri ambéh Panembahan Ratu teu beurat sabeulah alatan sanggeus Hadiwijaya raja Pajang wafat aya parebutan kakawasaan antara kulawarga keraton Pajang anu dirojong ku Panembahan Ratu mikahayang ambéh anu ngagantikeun Hadiwijaya nyaéta Pangeran Banowo putra bungsuna, tapi pihak kulawarga Trenggono di Demak mikahayang Arya Pangiri putra Sunan Prawoto sarta minantu Hadiwijaya minangka gagantina anu pamustunganana Arya Pangirilah anu neruskeun kakawasaan di Pajang.
Salila guguru di Demak Prabu Geusan Ulun diajar élmu kaagamaan, sedengkeun di Pajang guguru ka Hadiwijaya diajar élmu kanagaraan sarta élmu perang, salila di Pajang ieu pisan Prabu Geusan Ulun paamprok jeung Harisbaya sarta menjalin hubungan kabogoh anu pamustunganana hubungan kabogoh ieu kapegatkeun alatan Ratu Harisbaya di paksa nikah jeung Panembahan Ratu ku Arya Pangiri. Jigana sanggeus balik guguru ti Demak sarta Pajang Prabu Geusan Ulun singgah di Cirebon pikeun méré kedalan salamet ka Panembahan Ratu luhur pernikahana jeung Harisbaya sarta sakalian nempo urut kabogoh. Nempo urut kabogohna datang rasa sono sarta asihna Harisbaya ka Geusan Ulun beuki nambahan sanggeus Panembahan Ratu saré Harisbaya mengedap-edap ngadatangan tajug keraton di mana Prabu Geusan Ulun istirahat sarta Harisbaya datang ngolo Geusan Ulun ambéh mawa dirina ka Sumedang sabot éta Geusan Ulun bingung alatan Harisbaya nyaéta pamajikan pamanya sorangan sedengkeun Harisbaya ngancem baris bunuh diri lamun henteu dibawa indit ka Sumedang, sanggeus ménta nasehat ka opat pangiring pamustunganana peuting éta ogé Harisbawa dibawa indit ka Sumedang. Isuk -isukna keraton Cirebon rame alatan permaisuri leungit reujeung sémahna, nempo pamajikanana leungit Panembahan Ratu maréntahkeun soldaduna pikeun ngudag namung soldadu bayangkara Cirebon anu usul Geusan Ulun rombongan bisa ditakol mundur ku opat pengiring sang prabu. Alatan kajadian Harisbaya kasebut ngajadikeun perang antara Sumedang sarta Cirebon, saméméh indit perang Jaya Perkosa ngomong ka Prabu Geusan Ulun, manéhna baris melak tangkal Hanjuang di Ibukota Sumedang Larang (Kutamaya) minangka tanda lamun manéhna éléh atawa mati tangkal hanjuang ogé baris mati sarta lamun manéhna meunang atawa hirup tangkal hanjuang ogé tetep hirup, nepi ka ayeuna tangkal hanjuang masih hirup? Sanggeus ngomong Jaya Perkosa indit tempur alatan pasukan Cirebon pohara loba mangka perangpun lumangsung lila dina perang kasebut dimeunangkeun ku Jaya Perkosa, dipihak séjén Nangganan, Kondang Hapa sarta Terong Peot balik ka Kutamaya sedengkeun Jayaperkosa terus ngudag pasukan Cirebon anu geus cerai berai. Di Kutamaya Prabu Geusan Ulun nungguan Jaya Perkosa kalayan hariwang alatan anjuran Nangganan anu mikir Senapati Jaya Perkosa gugur dina medan perang ambéh Prabu Geusan Ulun geura-giru mengungsi ka Dayeuh Luhur tanpa nempo tiheula tangkal hanjuang anu mangrupa tanda hirup matinya Jaya Perkosa. Mangka saprak harita Ibukota Sumedang Larang pindah ti Kutamaya ka Dayeuh Luhur. Kaputusan Geusan Ulun mindahkeun puseur pamaréntahan ka Dayeuh Luhur saéstuna mangrupa léngkah logis sarta gampang pamahamanna. Kahiji, dina kaayaan gawat nyanghareupan kamungkinan anjogna serangan Cirebon, kadua benteng Kutamaya anu ngalingkung Ibukota tacan réngsé diwangun, katilu, Dayeuh Luhur di penclut pasir mangrupa benteng alam anu alus sarta aya kabuyutan karajaan.
Jayaperkosa balik ka Kutamaya kalayan mawa kameunang tapi manéhna heran alatan Ibukota geus kosong keur tangkal hanjuang tetep hirup pamustunganana Jaya Perkosa nyusul ka Dayeuh Luhur sarta sanggeus papanggih jeung Prabu Geusan Ulun, manéhna ambek ka Nangganan komo maéhanana sarta ninggalkeun rajana bari nyumpah moal daék ngabdikeun diri deui ka saha ogé ogé.Kadéngé béja ti Cirebon kadéngé yén Panembahan Ratu baris nyeraikan Harisbaya minangka ganti talakna wewengkon Sindangkasih. Pamustunganana Prabu Geusan Ulun nikah jeung Harisbaya sarta miboga dua anak, Raden Suriadiwangsa sarta Pangeran Kusumahdinata, sedengkeun ti pamajikan kahijina Nyi Gedeng Waru boga budak Rangga Gede. Sanggeus Prabu Geusan Ulun wafat mangrupa ahir ti nalendra karajaan Sunda Sumedang Larang sarta Sumedang ngasupan mangsa kabupaten sabot dipingpin ku Raden Suriadiwangsa / Rangga Gempol sarta jadi anak buah Mataram.
Kajadian penobatan Prabu Geusan Ulun minangka Cakrawarti atawa Nalendra mangrupa kabébasan Sumedang pikeun mengsejajarkan diri jeung karajaan Banten sarta Cirebon. Harti penting anu kaeusi dina kajadian éta ialah pernyataan yén Sumedang jadi ahli waris sarta penerus anu sah ti kakawasaan Karajaan Pajajaran di Bumi Parahiyangan. Pusaka Pajajaran sarta sawatara atribut karajaan anu dibawa ku Senapati Jaya Perkosa ti Pakuan ku sorangan dijadikeun bukti sarta pakakas legalisasi ayana Sumedang, sarua halna kalayan pusaka Majapahit jadi ciri Demak sarta Mataram.

1.5. Pamaréntahan di handapeun Mataram
Dipati Rangga Gempol
Dina waktu Rangga Gempol nyekel kapamingpinan, dina warsih 1620 M Sumedang Larang dijadikeunana wewengkon kakawasaan Karajaan Mataram di handapeun Sultan Agung, sarta statusna minangka 'karajaan' dirubahnya jadi 'kabupaten wedana'. Hal ieu dipigawé ku manéhna minangka usaha ngajadikeun wewengkon Sumedang minangka wewengkon pertahanan Mataram ti serangan Karajaan Banten sarta Walanda, anu keur ngalaman konflik jeung Mataram. Sultan Agung saterusna méré paréntah ka Rangga Gempol reujeung pasukanana pikeun mingpin penyerangan ka Sampang, Madura. Sedengkeun pamaréntahan pikeun samentara dibikeun ka adina, Dipati Rangga Gede.

Dipati Rangga Gede
Sabot satengah kakuatan militer kabupaten Sumedang Larang diperintahkan indit ka Madura luhur titah Sultan Agung, datanglah ti pasukan Karajaan Banten pikeun nyerbu. Alatan Rangga Gede henteu sanggup nahan serangan pasukan Banten, manéhna pamustunganana mawa lumpat diri. Kaéléh ieu nyieun ambek Sultan Agung ku kituna manéhna nahan Dipati Rangga Gede, sarta pamaréntahan saterusna dibikeun ka Dipati Ukur.
Dipati Ukur
Sakali deui, Dipati Ukur diperintahkan ku Sultan Agung pikeun babarengan pasukan Mataram pikeun narajang sarta ngarebut pertahanan Walanda di Batavia (Jakarta) anu dina pamustunganana nepungan kagagalan. Kaéléh pasukan Dipati Ukur ieu henteu dilaporkeun geura-giru ka Sultan Agung, diwartakeun yén manéhna kabur ti pertanggung jawabannya sarta pamustunganana tertangkap ti panyumputanana luhur informasi panon-panon Sultan Agung anu ngawasa di wewengkon Parahiangan.
Wewengkon Karajaan
Sanggeus béak mangsa hukumanana, Dipati Rangga Gede dibikeun kakawasaan balik pikeun maréntah di Sumedang. Sedengkeun wewengkon Parahiangan di luar Sumedang sarta Galuh (Ciamis), ku Mataram dibagi jadi tilu bagian
* Kabupaten Sukapura, dipingpin ku Ki Wirawangsa Umbul Sukakerta, gelar Tumenggung Wiradegdaha/R. Wirawangsa,
* Kabupaten Bandung, dipingpin ku Ki Astamanggala Umbul Cihaurbeuti, gelar Tumenggung Wirangun-angun,
* Kabupaten Parakanmuncang, dipingpin ku Ki Somahita Umbul Sindangkasih, gelar Tumenggung Tanubaya.
Kakabéh wewengkon kasebut aya dihandap pangawasan Rangga Gede (atawa Rangga Gempol II), anu sakaligus ditunjuk Mataram minangka Wedana Bupati (sirah para bupati) Parahiangan.Titilar budaya
Nepi ka kiwari, Sumedang masih berstatus keneh kabupatén, minangka sésa titilar konflik pulitik anu loba diintervensi ku Karajaan Mataram dina mangsa éta. Sedengkeun artefak sajarah mangrupa pusaka perang, atribut karajaan, perlengkapan raja-raja sarta naskah kuna titilar Karajaan Sumedang Larang masih bisa ditempo sacara umum di Musieum Prabu Geusan Ulun, Sumedang tempatna pas di kidul alun-alun dayeuh Sumedang, ngahiji jeung Gedong Srimanganti sarta wangunan pamaréntah wewengkon satempat.
Mangsa Pamaréntahan Raja Sarta Bupati Sumedang

1. Mangsa Karajaan.

1. Prabu Guru Aji Bodas (Raja Tembong Agung) 678 - 721

2. Batara Tuntang Buana / Prabu Tadjimalela. 721 - 778

3. Jayabrata / Prabu Lembu Agung 778 - 893

4. Atmabrata / Prabu Gajah Agung. 893 - 998

5. Jagabaya / Prabu Pagulingan. 998 - 1114

6. Mertalaya / Sunan Guling. 1114 – 1237

7. Tirtakusuma / Sunan Tuakan. 1237 – 1462

8. Sintawati / Nyi Mas Ratu Patuakan. 1462 – 1530

9. Satyasih / Ratu Inten Dewata Pucuk Umum 1530 – 1578

( saterusna digantikeun ku salakina Pangeran Kusumadinata I / Pangeran Santri )

10. Pangeran Kusumahdinata II / Prabu Geusan Ulun 1578 – 1601

2. Mangsa Bupati Pangaruh Mataram.

1. Pangeran Suriadiwangsa / Rangga Gempol I 1601 – 1625

2. Pangeran Rangga Gede / Kusumahdinata IV 1625 – 1633

3. Raden Alus Weruh / Pangeran Rangga Gempol II. 1633 – 1656

4. Pangeran Panembahan / Rangga Gempol III 1656 - 1706

3. Mangsa Pangaruh Kompeni Voc.

1. Dalem Adipati Tanumadja. 1706 – 1709

2. Pangeran Karuhun / Rangga Gempol IV 1709 – 1744

3. Dalem Pamajikan Rajaningrat 1744 – 1759

4. Dalem Adipati Kusumadinata VIII / Dalem Anom. 1759 - 1761 19. Dalem Adipati Surianagara II 1761 - 1765 20. Dalem Adipati Surialaga. 1765 – 1773

4. Mangsa Bupati Penyelang / Samentara
1. Dalem Adipati Tanubaya 1773 – 1775

2. Dalem Adipati Patrakusumah 1775 – 1789

3. Dalem Aria Sacapati. 1789 – 1791

5. Mangsa Pamaréntahan Walanda.

Mangrupa Bupati Turunan Langsung karuhun Sumedang.

1. Pangeran Kusumadinata IX / Pangeran Kornel. 1791 – 1828

2. Dalem Adipati Kusumayuda / Dalem Ageung. 1828 – 1833

3. Dalem Adipati Kusumadinata X / Dalem Alit. 1833 – 1834

4. Tumenggung Suriadilaga / Dalem Sindangraja 1834 – 1836

5. Pangeran Suria Kusumah Adinata / Pangeran Sugih. 1836 – 1882

6. Pangeran Aria Suriaatmadja / Pangeran Mekkah. 1882 – 1919

7. Dalem Adipati Aria Kusumadilaga / Dalem Béntang. 1919 – 1937

8. Tumenggung Aria Suria Kusumahdinata / Dalem Aria. 1937 – 1946

9. MANGSA REPUBLIK INDONÉSIA

10. Tumenggung Aria Suria Kusumahdinata / Dalem Aria. 1945 – 1946

11. R. Hasan Suria Sacakusumah. 1946 – 1947

12. R. Tumenggung Mohammad Singer. 1947 – 1949

13. R. Hasan Suria Sacakusumah. 1949 – 1950

(Bupati pamungkas turunan langsung karuhun Sumedang)

link
More on this category »?max-results=8">Label 13'); document.write(" More on this category »?max-results="+numposts8+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts8\"><\/script>");

Sample Gadget

Sample Gadget 2

Label 5

Label 1

CARITA RAHAYAT

Label 2

CARITA RAHAYAT

Label 3

More on this category »

Trending Topic

SAJARAH
Diberdayakan oleh Blogger.

Feed!

RSS Feed!
RSS Feed!
RSS Feed!
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!
Feed!

Label 12

Random Post

  • motor matic injeksi irit harga murah
    asiabet188 agen bola sbobet terpercaya
  • Pengikut

    Comment