Basnetg.com - Premium WordPress Themes

sidebarads

TALAGA ? LEBAH MANA ARI TALAGANA ?!

Published on: Selasa, 10 Juli 2012 // ,


Talaga?......naon ari Talagateh?mun ceuk basa Nasionalnamah Talagateh nyeta telaga .Talagateh ampir sarupa jeung situ ngan pedah anu ngabedakeun talaga jeung situ nyeta tina ukuran lega atawa gedena.ceuk versi Wikipedia telaga nyaeta sirah cai anu ngembeng sapertos situ ngan teu pati lega batan situ jeung teu pati jero.beda jeung situ anu kasebut danau tea,ari situmah ngabogaan ukuran anu leuwih lega jeung jero,apan ari talagamah geningan sok di parake mandi bari kokojayan da puguh de’et tea,bunut mun ceuk basa sumedangnamah.tah di Sumedang aya lembur ngarana bunut.lamun Baraya kaparengan ulin ka kampung bunut anu aya di Sumedang tangtu Baraya bakal pinanggih jeung sirah cai sagede balong ( anu sok di parelakan lauk ).eta sirah cai ku warga satempat sok di parake mandi,kokojayan jeung nyeuseuh sagalarupa.,ari situmah jarang diparake mandi sabab sakalina aya nu kokojayan bari jeung teu boga pangabisa ngojaymah loba nu titeuleum tuluy weh isdet.nya ari dina masalah bedana antara situ jeung talagamah teu jauh beda jeung bedana antara walungan jeung wahangan we,,,,,,aya deui  nu disebut susukan atawa solokan sok we bedakeun walungan nu kumaha?.....wahangan nu kumaha?.....susukan nu kumaha?.....situ oge sarua ,situteh nu kumaha?...... Talaga nu kumaha?......
Ari di Tatar Sunda,,,,,,sakanyaho kuring biasana ngaran lembur atawa patempatan sok numutkeun kana kaayaan alam di sabudeureunana conto;Cikijing anu asal kecap tina “kijing”ari kijingteh sato cai sajinis kerang cai ngan manehnamah sok loba meakeun mangsana ( waktuna ) dina jero lumpur nu aya di dasar situ,talaga atawa walungan,dibalong tah sok aya kijingteh ari di situmah geus puguh deui pasti loba pisan,nya kumaha atuh rurupaan kijingteh?tah tempo  gambarna dihandap

kijing

pangna di aranan “cikijing”meureun di wewengkon ieu baheulana loba pisan kijing,bisa loba ,bisa oge didinya aya kijing badag ( gede ) kijing buta,butana kijing meureun nya hehehe….biasana pan ngaran tempatmah di cokot dina naon wae anu paling menonjol di eta patempatan.aya deui ngaran lembur anu ngarana “kadu dampit”tah etamah ayana di Sukabumi tepatna di kacamatan cisaat,atuh nya kunaha cenah make di aranan “kadu dampit”?.......ah duka teuing,sigana meureun di palebah dinya parenah aya buah kadu anu dempet ( dua siki tapi dempet ),keun etamah dongeng urang kadu dampit kumaha caritana make diaranan ku kadu dampit eta lemburteh.nu penting urang geus sidik didinya loba tangkal kadu welah nya! Heuheuheu….
Balik deui ngeunaan Talaga,aya hiji ngaran patempatan di Kabupaten Majalengka anu ngarana Talaga,Talaga anu mangrupakeun kota kacamatan nyeta kacamatan Talaga sihoreng ngabogaan carita sajarah anu kawentar pisan. pangna kitu di ieu tempat parenah aya hiji karajaan na jaman baheula.dongeng tanapi lalakon ngeunaan Karajaan di Talaga tiasa di aos di blog blog tatanggi,ah nya kantun ngetik dina pencarian mang gugel oge pasti kapendak,ketikeun we “Talaga Manggung” dina pencarianteh tah engke bakal  muncul rupi rupi blog anu nyayagikeun carita ngeunaan Karajaan Talaga.beja dina blog deungeun,Karajaan anu ngawengkon di Talaga di parentah ku raja anu kangaranan Prabu Talaga Manggung,kecap “Talaga” anu aya dina aran raja “Talaga Manggung”teu ngrojong kana aran kota atawa kacamatan Talaga asalna tina aran raja,kumargi ari “Talaga Manggung”mah lain aran jelemana.”Talaga Manggung”teh jujuluk pikeun ka raja Talaga malih raja Talaga Manggung oge miboga ngaran jujuluk anu sejena nyeta Prabu Darmasuci.Aya Darmasuci I aya oge Darmasuci II,duanana oge raja Talaga.ku kituna asal kecap  Talaga anu digunakeun salaku  aran Kota Talaga ayeuna lain tina aran rajana nyeta Prabu Talaga Manggung tea.naha atuh make kangaranan Talaga?apan cenah biasana ngaran patempatan teu jauh tina hal naon anu paling menonjol dina eta patempatan.moal kitu di ieu padumukan na mangsa katukang  parenah aya “Talaga”( situ leutik )?tiasa enya…..tiasa oge henteu!.....lamun di enyakeun kumaha? Jawabanana”apan ngaranage Talaga”moal ujug ujug di aranan talaga lamun euweuh talagamah didinya! Lamun di henteukeun kumaha? Jawabana”ah da teu aya situ leutik anu kasebutkeun talaga di kota Talaga ayeunamah sok we teangan palebah mana aya situ?....beu…jadi lieur atuh nya?!heheheeeee……….
Sakanyaho kuringmah situ anu aya di kacamatan Talaga nyeta “situ sangiang” anu cindekna di Talaga ka Beulah luhur…nanjak ka gunung ciremay….nya ti Talagateh kira kira mun kana ojeg limawelas tepi ka duapuluh rebu rupiaan lah,nya kurang euwih lima – genep kilometer jauhna ti Talaga nanjak katonggoh.tah ieu gamarna situ sangiangteh sok tingali heula

Situ Sangiang

tah meureun sigana pangana diaranan “Talaga”teh di rojong ku ayana situ sangiang eta….atuh nya tiasa wae kitu oge.tapi kuring ngabogaan pamikiran sejen kunaon pangna Talaga,kota Talaga ayeuna di aranan Talaga?numutkeun kuring dikota Talaga ayeuna bener bener aya situ baheulana bisa jadi oge harita keur jaman karajaan Talaga Manggungmah situ atawa talaga eta aya keneh.atuh nya kumaha caritana atawa teori nanahaon anu bisa ngabuktikeun yen di Talaga,kota Talaga ayeuna dina mangsa katukang parenah aya situ didinya?kukituna mangga baraya tingali gambar-gambar peta anu meunang nyokot tina Google Earth di handap ieu,sok sing saregep!!

Situ leutik nu aya di wewengkon Tomo-Sumedang

 tah ieu salah sahiji talaga atawa situ leutik anu aya di kacamatan Tomo -Sumedang,duka teuing ari ngaranamah kuring teu pati apal.ieu situ caina terus terusan ngurangan salila duapuluh taun terakhir.taun 1992 basa  kungsi kuring ulin ka ieu situ,haritamah leuweung jati nu aya di sabudeureunana keur leubeut keneh atuh cai anu aya disitu oge keur loba keneh can saat siga kieu.


gambar anu di buleudan ku kuring nunjukeun kawahna situ anu geus jadi daratan,sok tempo sing eces gera,tah mangsa harita penulis keur kadinyamah kawah atawa legokan etateh pinuh keneh ku cai,sigana moal kungsi tilu ratus taun deui ieu situ bakal ngaleungit.ku jarak mangsa duapuluh taun oge geus ngorotan siga kieu dibarung ku kaayaan alam anu geus ruksak,leuweung geus gundul,geus tinggal eurih jeung jukut riut we didinyateh ayeunamah.lamun cenahmah ieu situ ngabogaan ngaran situ cikocepat ( padah loba lauk ting karocepat di ieu situ ).......meureun tilu ratus taun kahareupteh jelema anu aya di sabudeureun ieu situ bakal nananyakeun naha ngaran lembur make ci kocepat apan euweuh lauk ting kocepat?samodel urang Talaga teu apal baheulana aya situ di wewengkona hehehee....


Situ Ciseupan
Situ Ciseupan Cimahi Bandung,kantun gembengan cai mangrupi empang,malih ayeuna di angge tempat panguseupan umum.tanda panah na ieu gambar nunjukeun sesa sesa situ anu ayeuna masih aya keneh,tanda palang hejo nguningakeun legana situ sababaraha puluh taun katukang


Situ ciseupan anu saban poe saban taun caina ngorotan


Talaga Reumis
gambar anu di luhur nyeta gambar situ Talaga Reumis anu ayana di Kabupaten Kuningan,sesa tanapi patilasan kawah situ jelas pisan bisa di tempo na gambar anu tos di tandaan ku buleudan hejo,tah dina mangsa katukangmah situteh salega kitu tapi kabuktosanana ayeuna ngan tinggal sa guriwek.


Situ Ciburuy Padalarang Bandung
Kaayaan teu jauh beda jeung kondisi situ Ciburuy Padalarang Bandung saban mangsa situ ieu caina ngorotan tur beuki ngadeetan wae.Situ ieu diperkirakeun bakal leungit tina peta Wisata Kabupaten  lamun Pamarentah Kabupaten Bandung teu geuwat geuwat bebenah pikeun kalastarian ieu situ.puguh deui ari situ Aksanmah geus tinggal kenangan,situ Aksan anu parenah jadi tempat objek wisata di kota Bandung nalika mangsa ayeuna geus jadi kamalir pamiceunan rahayat kota.


situ Aksan 1933,ayeuna geus jadi padumukan rahayat kota

di Bandung aya sababaraha tempat anu ngindikasikeun baheulana parenah aya situ,hal ieu kungsi di paparkeun ku T Bachtiar dina Pikiran Rakyat taun 2005 "Mengenal asal muasal nama tempat di cekungan Bandung"diantawisna tempat anu ngagunakeun kecap Situ, leuwi, Ranca, Legok, Empang, Bantar, Rawa, Dano, Muara, Parakan, Beber, Lengkong, Parung, Talaga, Teluk, Tanggeung, jeung Bugel.


GOOGLE EARTH  Itah ari ieu gambar naon cenah yeuh...? sok tingalikeun dugikeun ka eces poto poto Google Earth anu aya di handap ieu,
kekeke...ari anu di tandaan ku tanda panah beureum naon cenah? etamah siga urut bedahan situ nya? boa situ ieu saat ku alatan kunsi ngalaman bocor atawa bedah,sok we sidik sidik ahh!!


tuh amun katingali di luhur siga kieu.....sidik pisan tapaknateh,ah yakin ieu cekungan baheulana urut situ.
atuh palebah mana tea cenah gambar-gambar anu di luhur ieu? gambar anu diluhur lokasina diantara Cihaur-Cimeong Maja ( Majalengka ) kungsi aya Karajaan kitu di Cihaurteh? ah taroskeun we ka urang Cihaur sabudeureuna


GOOGLE EARTH  II

tah upami ieumah patilasan situ anu aya di Desa Cihaur tepatna di kuloneun Cihaur Maja ( Majalengka ) sok tingali deui sing eces! ari anu tadimah antara Cihaur-Cimeong,nu ieumah kuloneun cihaur pisan!
gbr 1


gbr 2


gbr 3
tah ari anu di tunjuk ku tanda panah beureum dina gambar ka 3 ieu naon? atuh siga aya nusa ( pulau ) ditengahnateh?! tuh gening enya we etateh tilas nusa di tengah kawah situ kapungkurna

gbr 4


gbr 5
anu di tandaan ku tanda panah gambar ka 5,sigana ieu situ kungsi ngalaman bedah oge,titik bedahanana aya di beulah tungtung situ,tingali tanda panah ngarah leuwih eces mangga tiasa di tingal oge di gambar anu ka 6gbr 6


ayana galeng ( terasering ) anu ngundak atawa nyusun ngabuktikeun kaayaan taneuh mangrupa lereng.cekungan anu di apit ku dua tereng anu di tunjukeun ku tanda panah,ngabuktikeun tengahna mangrupa kamalir cai anu baheulana pangeusi cai di ieu situ kungsi norobos anu di sebut bedah tea,tah ieu titik bedahnateh,sok tingali sing ka eces! ( aya ku keukeuh eta sing ka eces ) hehehe......

GOOGLE EARTH  III


Kade omat anu ieumah kudu leuwih disidik sidik,sok tingal deui gambar nu handap ieu!!


gbr 1


gbr 2


gbr 3


anu di buleudan nyeta makam umum ciburuy Talaga
tah geningan,,,,ieu si misteriges urangteh apanan di tingali di luhurmah eces,mun nempo kana kanyataanana ayeuna ieuteh kawasan cekungan Talaga.numutkeun kayakinan kuringmah ieu salah sahiji tilas situ anu aya di kota Talaga ayeuna.duka upami numutkeun barayamah,keur leutikmah kuring ngalaman sababraha kali ka ieu tempat margi kuring ngabogaan wargi anu tos ngantunkeun anu di kurebkeunana di makam ciburuy,malih saur pun Rama (Almarhum),ieuteh baheulana parenah situ anu ayana di palih tungtung kaler kota Talaga nu lebet ka Talaga wetan pami na petamah.atuh aya deui si misteriges anu kadua,,,,,, mangga tingali deui gambarna di handap,sok sing eces!!cekungan Talaga

 tah ieu si misteriges anu kadua,gambar ieu oge nguningakeun patilasan situ anu aya di Talaga.upami ieumah posisina aya di palih kidul ngulon antara Talaga-Cikijing,ieumah langkung ageung batan anu di Talaga wetan tuh tingali di basisir situ geus pinuh ku imah rahayat ( lembur )

kumaha saurna ayeuna?
nya ari kuringmah ngarasa yakin pisan yen di Talaga kotateh baheulana kungsi aya situ leutik nu kasebutkeun Talaga tea,upami baraya teu percanten wae kana kayakinan kuring,ah nya teu sawios wios pikeun kuringmah da ieu oge teu acan di buktoskeun kucara ilmiah.teu beda jeung situ Bandung ( danau Bandung purba ) sareng danau purba anu aya di wewengkon Borobudur Jawa Tengah anu numutkeun para ahli tos buktos yen Bandung nu ayeuna janten kota ageungteh tilas dasarna situ oge kitu deui sareng anu di Borobudur yen Candi Borobudur di wangun dina taneuh anu kapungkurna situ eta di buktoskeun ku tim peneliti UGM.

cag ahh,cangkeul geningan ngetikteh heuheuheu.....


0 komentar for "TALAGA ? LEBAH MANA ARI TALAGANA ?!"

Leave Reply

More on this category »?max-results=8">Label 13'); document.write(" More on this category »?max-results="+numposts8+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts8\"><\/script>");

Sample Gadget

Sample Gadget 2

Label 5

Label 1

CARITA RAHAYAT

Label 2

CARITA RAHAYAT

Label 3

More on this category »

Trending Topic

SAJARAH
Diberdayakan oleh Blogger.

Feed!

RSS Feed!
RSS Feed!
RSS Feed!
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!
Feed!

Label 12

Random Post

  • motor matic injeksi irit harga murah
    asiabet188 agen bola sbobet terpercaya
  • Pengikut

    Comment